Skjellplaner i Hafrsfjord

Lysefjorden Skjell AS søker kommunal støtte til å undersøke om det lar seg gjøre å dyrke store mengder blåskjell i Hafrsfjord.