SOT-busser sikres mot brann i tunnel

Fem av bussene som SOT kjører gjennom tunneler, er nå sikret med automatisk brannslokking. SOT er det første selskapet i landet som sikrer seg mot motorbrann.