Breidmyr-naboer protesterer imot plassering av avfallsplass

Sviland bydelsutvalg er sterkt kritisk til planene om ny restavfallsplass på Breidmyr ved Kylles.