Freidige sportsfiskere

Det er ikke bare skarv som sikler ved oppdrettsanleggene. Også sportsfiskere kan være en plage.