Tatt for narkotika

Russen i Kongeparken oppførte seg tålig bra, menerlensmannsførstebetjent Bjørn Søyland i Gjesdal etter at årets russforlot Kongeparken i løpet av gårsdagen.