Uaktuelt å finansiere Finnfast med Rennfast

Statsråd Terje Moe Gustavsen er positiv til gassferjer, men sier blankt nei til å bruke bompenger fra Rennfast til Finnfast.