150 millioner på tre år

Rogaland har fått vel 66 millioner kroner ekstra i direkte øremerkede tilskudd gjennom opptrappingsplanen for psykiatri i år. Sammen med bevilgningene de to foregående år, utgjør overføringene til sammen 150 millioner kroner.