Levealderen stig mest i Rogaland

Snittalderen til både kvinner og menn i Rogaland har auka med over fire år sidan 1975. Rogaland ligg på topp i landet når det gjeld auken i levealder.