Legger fram to forslag til vernegrense

Området Frafjordheiene omfatter områder som vanligvis går under andre navn, for eksempel Espedalsheiene, Lyseheiene og Hunnedalsheiene.