Faren over på Sandbekk, ute av kontroll i Gjersdal

— Brannen er mandag kveld under kontroll ved tettstedet Sandbekk iSokndal, sier fungerende brannsjef Atle Mydland i Sokndal. IGjersdal i Lund er brannen fortsatt ute av kontroll.