Fra park til park på Bryne

En levende by. Det er målet til huseierne i Bryne sentrum, som nå vil koble sammen to av jærbyens grønne lunger.