- Grav bilene ned i leirbakkene

I et forsøk på å snu det bydelsutvalget oppfatter som en dyster utvikling, sender utvalget brev til Sandnes kommune. Det nye forslaget går ut på å flytte den planlagte betongtunnelen på Norestraen et stykke opp i leirbakkene.