Ledigheten stiger

188 flere arbeidsløse i Rogaland i april i forhold til mars. Det er den triste fasiten fra Aetat Stavanger. I øyeblikket mangler 7866 mennesker sysselsetting, hvilket vil si 3,8 prosent av arbeidsstyrken.