Stjal for å innrede bolig

En 27 år gammel kvinne fra Nærbø er i Jæren tingrett idømt 270 timer samfunnsstraff for blant annet 10 tyverier, tre bedragerier, åtte bilbrukstyverier, tre helerier og kjøp og bruk av amfetamin.