125 nye leiligheter i sentrumsplaner

Flere nye kombinerte bolig— og næringsbygg er nå på trappene i Randaberg sentrum.