Kommunene har nøkkelen til ungdomsboliger

Kommunal innsats med rimelige tomter og tilrettelegging er sentralt for å hjelpe ungdom inn i boligmarkedet, mener ungdomspolitikere fra høyre til venstre.