På tokt med garnpolitiet

De er menn med rett til å ta garnet ditt. Bevæpnet med saks ogklepp overvåker de fjordene for ulovlige lakse— og auregarn. Ihelga var de på tokt i Høgsfjorden.