Elevar frå ulike miljø

Ein elev som treng miljøforandring kan ha grunn til å søkja plass i privatskule. Det finst mange andre grunnar også