Bydelsleder ønsker mer fortetning

Bydelsutvalget har vært positiv til utbygging i Hølelia. Leder av bydelsutvalget, Helge Strand, er også en av dem som ønsker at Hølelia skal få byggeklare tomter. Grunnen er at han er en av grunneierne i lia.