• Det blir ikke jakt på villrein i Forsand i år. Hans E. H. Jacobsen

Ikke villreinjakt i Forsand

Kun tre fastboende jegere får jakte villrein i Forsand i år.