Innbrudd på dagsenter

Pc, tastatur, medsiner og litt penger er stjålet fra Vistnesveien dagsenter på Randaberg.