Fra Veolia til Kolumbus

Odd Aksland er ansatt som ny direktør i Kolumbus.