• - Kreditorene kan ha betydning for skyldsspørsmål og straffeutmåling i saken, sier Knut Horn. Jonas Haarr Friestad

Avhører flere Baasland-kreditorer

Før det avgjøres om det skal tas ut tiltale mot Bodhild Baasland, skal det gjøres flere avhør med kredirorer.