Dommen på 21 år blir stående

Høyesterett har avvist anken til Mirza Ghulam Hussain (58), som ble dømt til 21 års fengsel i Gulating lagmannsrett i mai.