Dieseltyveriene fortsetter

Det pågår fremdeles hyppige tyverier av diesel her i distriktet. Senest i helgen ble 2000 liter diesel stjålet fra en tank i Dusavik.