- Barnevernet evaluerer ikke godt nok

Fylkesmannen har hatt tilsyn med barnevernet i Sola og funnet at de ikke sikrer at hjelpetiltak til hjemmeboende barn blir evaluert i tilstrekkelig grad.