• Husdyrkutt kan få store konsekvenser for Rogaland. Colourbox

- Gjødselkrav vil medføre store husdyrkutt

Bøndene betegner mulige EU-innskjerpinger av gjødselmengde per husdyr som helt urealistiske. Kravene kan medføre at gårder trenger 60 prosent større areal for å opprettholde dagens produksjon.