Forsinkelser på Jærbanen

Mindre forsinkelser i avgangene fra Sandnes og sørover, fra klokka 14 går togene som normalt.