• Asgeir Lode

Etterlatte får plaster på såret etter ulykke

To vogntog som var skjevlastet med betongelementer veltet med få minutters mellomrom på Rv 44 15. september 2005. Den ene sjåføren omkom.