Første ja til kommunal styring av Internasjonalt Hus

Innvandrerrådet sa ja til rådmannens vedtekter, men la til et til et ekstra.