• Det blir satt opp ekstratog mellom Stavanger og Oslo.

NSB satte opp ekstratog mellom Stavanger og Oslo

NSB setter inn ekstra materiell på strekningen mellom Stavanger og Oslo. Fredag morgen legges rundt 200 ekstra plasser hver vei ut for salg.