• Heidi Hjorteland Wigestrand

Enormt helikopter på besøk i Suldal

Eit av dei største og kraftigaste helikoptera i den vestlege verda har i dag frakta kabeltromlar og anna utstyr til Statnett si kraftlinja mellom Liastølen og Suldal.