Klare for vikingjakt

Over 100 menn i Rogaland har frivillig meldt seg på ein gentest i regi av Universitetet i Leicester.