• Tommy Figved, som bor på Ålgård, prøver å få i gang sitt Yak 54 propellfly. Rune Skar følger med. (Foto: Anders Minge)

Luftens minibaroner på Bråstein

Hightech-jetfly og propellfly for titusenvis av kroner svevet i luftrommet over Bråsteinsvatnet i helga. Isen var kostet ren og gjort om til landingsstripe for modellfly.