Seks på gaten om svineinfluensa

Hvordan synes du mediedekningen av svineinfluensaen har vært så langt?