• Cornelius Munkvik

Klepp til kamp mot «Bingo-loven»

I snitt tjener Kåsen årlig 350.000 kroner på bingoarrangement. For mye, mener Lotteritilsynet, som nå gjør inntjeningen vanskeligere for lokale lag og foreninger.