• Kor går grensa for Nærbø sentrum i framtida? Stortingsrepresentanten og statssekretæren vart orienterte om forslaga. Frå venstre Andreas Joa, Ola Heggem, Rønnaug Tunheim, Roy Engelsvoll, Ingve Berntsen og Geir Pollestad samlast for å drøfta korleis jorda kan takast vare på. FOTO: Pål Christensen

Hå-bøndene vil freda jorda

Samstundes som leiinga i Hå kommune samlast hos fylkesmannen for å drøfta korleis utviklinga skal styrast vidare, møtte statssekretær Ola Heggem (Sp) og stortingsrepresent Geir Pollestad (Sp) bønder som er redde for jorda si.