• Finn E, Våga

Gamleordføraren fekk Kongens sølv

Han er ikkje berre kulturperson. Han er kultur. No har Tobias Skretting i Hå fått sølvmedalje frå Kongen.