• - Siden vi ikke kan kutte særlig mer på driften, må vi kutte i antall ansatte, sier rektor Knut Holter, i midten, på Misjonshøgskolen. Lars Idar Waage

Misjons- høgskolen må ned- bemanne

–Hovedproblemet er at Misjonshøgskolen har et urimelig lavt basis— tilskudd fra regjeringen, sier rektor Knut Holter.