Jærbanen er blitt mer populær

NSB slår fast at dobbeltsporet er en suksess. 30 prosent flere benytter seg nå av Jærbanen enn for to år siden.