• Foto: Knut S. Vindfallet

– Feil at Stavanger er versting

— Det er feil at 165 venter på sykehjemsplass i Stavanger, og det er spinnfeil at Stavanger er verst på eldreomsorg i landet. Vi er den byen som har høyest sykehjemsdekning, sier levekårssjef Marit Bore.