• Lars Idar Waage

Mange er blitt gangpasienter

Snø og kulde gir hjertesykdommer, samt arm— og beinbrudd. Sykehuset har hatt 40 prosent overbelegg.