• Heidi Hjorteland Wigestrand

Blei slått og sparka bak kulturhuset

Ivar Anmarkrud Stormoen (19) frå Stavanger blei ved 17.30-tida i ettermiddag slått og sparka bak Stavanger kulturhus på Sølvberget. Ifølgje Stormoen var det ein liten disputt om ein filleting som må ha utløyst valden.