Avverget Kiwi-innbrudd

En observant vekter hindret at det ble gjort innbrudd på Kiwi-butikken i Verdalsvegen i Klepp.