• Tommy Ellingsen

Voldsforsker med varsku om gruppevold

Det skal lite til for å utløse ekstrem vold i utsatte grupper, men mye til for å stanse aggresjonen. Utfallet kan bli fatalt. — Dette er et fenomen vi skal ta svært alvorlig, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.