• Kolumbus ønsker at færrest mulig passasjerer betaler kontant til sjåføren. En arbeidsgruppe skal nå se på andre betalingsløsninger. Jonas Haarr Friestad

Dette kan bli mye dyrere

Billettkjøp om bord gjør bussene til ransobjekter og fører til forsinkelser. Reisende som kjøper billett før turen kan i fremtiden bli premiert med bedre rabatter, mens de som billetterer om bord risikerer en langt høyere billettpris.