Ingen olje, bare leire under Ruten

For å sjekke grunnforholdene under Ruten, bores det 40 meter ned i bakken.