• Stavanger-politikere ønsker å få til et kompromiss som gjør at den planlagte turstien langs Gauselvågen tar en sving opp fra sjøen, rundt tre eiendommer. Det vil ikke Fylkesmannen godta. Kristian Jacobsen

Hele turstiplanen kan bli avvist

Fylkesmannen holder på sitt hovedkrav i striden om turstien mellom Boganesstraen og Frøystad Gård. Det kan strande hele planen om tursti gjennom Gauselvågen.