Store røykskader i bolighus

Brannvesenet var raskt på plass og fikk slukket brannen.