• Jarle Aasland

Utlendinger må betale, nordmenn slipper

Utenlandske studenter må betale depositum for å leie hybel hos Studentsamskipnaden i Stavanger. Norske studenter slipper depositumet. Uakseptabel forskjellsbehandling, mener Studentorganisasjonen.